Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 

ISTORIJA D.I.R.Šta znači D.I.R.
___________________

Istorijat
___________________

Za koga je D.I.R.
___________________

Gde D.I.R. sistem ne zadovoljava
___________________

Osnovni opis
___________________

Oprema
___________________


Početkom 80-tih su Bill Main i Bill Gevin počeli sa razvojem standardizovane opreme za pećinsko ronjenje koja je trebala da da bolje rezultate pri timskom ronjenju od bilo kog sistema do tada poznatog.

Posle par stotina uspešnih zarona, konfiguraciju koja je iz ove saradnje proistekla nazvali su "Hogarthian configuration" po William Hogarth Main-u.

Posle izvesnog vremena priključili su im se Parker Turner i Lamar English i osnovali "Woodvile Karst Plain Project", skraćeno WKPP. Posle 20 godina i ogromnog broja dubokih i dalekih zarona sistem je usavršen od strane George Irvin-a i nazvan "Doing it Right" ili skraćeno D.I.R.

 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]