Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca

 

Advanced Nitrox Novembar 2008.

Novembar je mesec kada je zakazan "okršaj" sa novom generacijom kandidata za zvanje AEANx ronioca po IANTD standardima uz upotrebu DIR konfiruracije. Kako bi krsevi bili prilagodjeni ronjenju u Tritonu tako su i smernice kursa formirane u skladu sa tim. Upotreba standardizovanih gasova, DIR konfiguracije i procedure su poznate već sa Deep Diver (deep Air Diver) kursa. Svrha kursa je da se onim polaznicima koji rutinski izvode zarone sa do 20 min. dekompresije na back-gas omogući da se produži vreme na dnu. Iz praktičnih (i fizijoloških) razloga dekompresija treba da ostane u realnim granicama. Ovo zahteva upotrebu posebnog gasa za dekompresiju, u našem slučaju u zavisnosti od dubine O2 ili N50.

Teorija je počela u učionici. Ponavljane su lekcije sa Nitrox i Deep Diver kursa. Na svaku lekciju se nadovezalo nešto novo. Produbljivana su teoriska znanja i utvrdjivale već poznate stvari. Najobimniji deo odnosio se na dekompresiju to jest ubrzanu dekompresiju i planiranje i logistiku zarona.

Često su se do kasno razradjivali mogući scenariji. Ko nije dobro savladao gradivo sa predhodnih kurseva teško je mogao da prati korak sa svim novim elementima kojima su polaznici bili "zasipani". Rutinsko sračunavanje CNS i OTU vrednosti, količine gasa, deko gasa, rezerve, računanje prosečne dubine i dekompresionih obaveza u hodu bile su veštine i znanja koja su se morale savladati do kraja kursa.

Slično je bilo i sa praktičnim delom kursa. Za trenažne zarone još jednom je odlično poslužila mutna i hladna Ada Ciganlija. Ko nije do perfekcije savladao plovnost, trim i tehnike plivanja što se najbolje pokazivalo kroz Valve drill nije mogao da napreduje. U tu svrhu je uradjeno nekoliko zarona za "zagrevanje" gde su doterane tehnike sa prošlih kurseva. Poznavanje i baratanje opremom dignuto je na viši nivo.
Tek posle toga moglo se pristupiti vežbama sa jednom deko bocom. Skidanje, odlaganje, dodavanje, prelazak na gas i "pakovanje" bile su samo neke od vežbi koje je trebalo savladati.
Kako bi se gradivo savladalo i tehnike usavršile zaroni su trajali izmedju 70 i 80 min. Tek pošto su bili propisno umorni i "smrznuti" učenicima je dozvoljeno da prekinu vežbe. Simulirani su "pravi" zaroni u hladnim vodama pri čemu su se polaznici upoznali sa problematikom hipotermije tokom dekompresije kao i gubitka efikasnosti desaturacije tkiva usled hladnoće.

Uvežbavši tehnike bilo je vreme da se odrade stažni zaroni. Na ovim zaronima nije dolazilo do "trenažnog" otkazivanja opreme, ali je zato dubina, a pre svega vreme na dubini bilo realno. Odlučili smo da ove zarone sprovedemo u kanjonu Drine.

U ovo doba godine Drina nam nije bila posebno "naklonjena". Sklopivši čamce otisnuli smo se u kanjon. Na površini voda je bila izuzetno mutna. Uskoro smo se uverili da na dubini od 20m nije ništa bolje. Čak i za ove napredne ronioce nulta vidljivost nije dozvoljavala ništa nego da se izroni. Nismo se dali pokolebati i dogovor je pao da sreću oprobamo na Tari na Zaovinskom jezeru. Kako sreća prati odvažne, voda na Zaovinama nas je dočekala sa natprosečnom providnošću. Put iz Bajine Bašte na Taru bio je više nego uzbudljiv. Prvo sme se vinuli iznad oblaka u sneg a zatim preko prevoja u sincem i izmaglicom obasjano Zaovinsko jezero.

Pristupili smo dogovoru i planiranju zarona. Planirana max. dubina 33m, prosečna dubina 30m, vreme na dnu 45 min. Ovaj plan zahtevao je dvadesetak minuta dekompresi na N50.

Opremili smo se i pošli na zaron. Sve tehnike koje su uvežbavane sad su našle promenu. Planiranje, praćenje dubine i vremena, navigacija, primena pravilnog deko režima, promena gasa i ispaljivanje deko bove samo su neke od tehnika koje su primenjene. Zaron je rutinski izveden i posle nekih 70 min. ekipa je sa osmehom izronila.

Program kursa i standardi Tritona su jako zahtevni tako da i sa izvedenim fondom časova tri puta većim od predvidjenog svi polaznici nisu u potpunosti zadovoljili. Oni koji su položili zaslužili su to u potpunosti dok za one koji su pokazali slabosti par dodatnih časova doprineće da i oni dostignu nivo obučenosti potreban da bi se na nivou AEANx-a ronilo u Tritonu.

Više o utiscima polaznika možete pročitati OVDE

 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]