Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca
 ADVANCED NITROX KURS NOVEMBAR 2008.  

Samo visoki Tritonovi standardi (nema prolaza dok se ne nauči) od nas prave ozbiljne ronioce, a ne turiste pod vodom. Popeli smo se stepenik bliµe ronilačkoj eliti. Teorijski deo kursa iako obiman, prezentovan je na zanimljiv način, tako da nije predstavljao poseban problem. Priča sa predhodnih kurseva se nastavila, pro±irila i produbila.

Na redu je bila Ada. Hladna i muljevita ni na jedan način nam nije olak±avala posao. U početku savladane sa mukom, veµbe su na kraju kursa postale samo mehaničke radnje koje se izvode rutinski bez mnogo razmi±ljanja i oklevanja.

Posle početnog razočarenja u kanjonu Drine (nulta vidljivost), dobili smo utehu na Zaovinskom jezeru. Jo± jednom se pokazalo da se upornost isplati. Dug dekompresioni zaron u relativno prijatnoj i prozirnoj vodi.

Ostaje nam jo± da ronimo, pečemo znanje i pre svega uµivamo pod vodom. Čeka nas jo± mnogo zajedničkih ekspedicija koje ćemo udruµenim trudom ostvariti. Hvala jo± jednom celoj ekipi koja je doprinela na±oj edukaciji.

(Aleksandar Trkulja)


 


 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]