Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 

INSTRUMENTI

Bilo bi netačno reći da su klasični ronilački kompjuteri nepodobni za tehničko ronjenje i da sve uslove ispunjavaju samo takozvani bottom timer-i. U principu, zaron na nitrox se ponekad može smatrati tehničkim zaronom a u tom slučaju i nitrox kompjuter može biti neobično koristan. Sa druge strane obučen tehnički ronilac je na odgovarajućim kursevima naučio mehanizam dekomprimovanja. Takodje je naučio veštine pomoću kojih je moguće sračunati deko režim bez PC-a ili kompjutera. U koliko se ove veštine često ne ponavljaju i vežbaju zaboravljaju se. U slučaju kada se ronilac oslanja samo na kompjuter, jasno je da u koliko dodje do njegovog kvara ostaje na "cedilu". Na kraju treba dodati da ni jedan kompjuter nema adekvatan algoritam za sračunavanje dekorežima, a pogotovo ne pri upotrebi više od jednog gasa! Kakve onda osobine ovakav instrument mora posedivati da bi se primenio i prilikom "laganog" nitrox zarona i prilikom ronjenja na 90m sa profilom od 200 min na gasne mešavine?

Kompjuter mora posedovati takozvani "gauge mod". Ovo podrazumeva da se može upotrebiti kao instrument koji isključivo meri vreme i dubinu, dok je računanje dekompresionog režima iskljuceno. Prikazuju se samo podaci relevantni za tekući zaron:

Maksimalna dubina, trenutna dubina, vreme >99 min i upozorenje za brzinu izrona. Ovo su informacije koje se moraju dobiti jednim pogledom na instrument. U koliko je neophodno prebacivanje ekrana (meni-a) radi dobijanja ovih informacija uredjaj nije podoban za tehničko ronjenje!

Takodje korisne funkcije su merac temperature, beleženje profila, logbook i sl.

Češće primenjena opcija u tehničkim krugovima je takozvni bottom timer. Naprava koja ispunjava gore navedene zahteve. Jeftiniji je od kompjutera i izuzeno pouzdan. Ovaj instrument se nosi na desnoj ruci.

Članovi TRITON-ovog tima ne koriste komjutere (sem radi beleženja profila i kasnije analize profila pećine i td.). MOZAK JE NAJBOLJI KOMPJUTER!

Upozoravamo da se neobučeni ronioci ne upuštaju u avanture ronjenja van krivulje sigurnosti (primera dekompresione bolesti ima dovoljno)!

Kompas kao sredstvo veštačke navigacije je od izuzetnog značaja. Prednost treba dati proverenim modelima koji se lako očitavaju i imaju horizontalni otklon veći od 20 stepeni. Kompas se može nositi na desnoj ruci pored timer-a ili prilikom upotrebe skutera na levoj ruci.

OPREMA>

 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]