Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 

 

DODATNA OPREMA

U tehničkom ronjenju postoji gomila dodatne opreme koja se koristi da bi se zaroni uspešno i sigurno sproveli. Osnovni delovi i njihov kratak opis naveden je dole.

Motalice i spool. Motalice se često upotrebljavaju kao sredstvo za markiranje početne tačke. Prilikom penetracija u olupine, ronjenje u pećinama, pod ledom ili jednostavno u uslovima smanjene vidljivosti najčešće se zahteva siguran povratak na početni položaj. Ovo se postiže razvlačenjem kanapa - takozvane Arijadnine niti. Tehnike polaganja konopca su pod vodom dosta komplikovane i zahtevaju posebno obučen tim. Konopac se pušta sa motalice. U zavisnosti u kakvom se okruženju roni sam konopac može biti različite debljine. Sama motalica mora biti takva da se može lako upotrebiti pod vodom u debelim rukavicama i da što više smanji mogućnost da se zamrsi.

Spool nije ništa drugo do "kalem" sa konopcem. Jednostavnost konstrukcije obezbedjuje da se teško zamrsi i da je idealna za transport. Koristi se za obezbedjenje početne tačke, prelaska sa konopca na konopac, ispaljivanje deko - marker bove i td.

Markeri i deko bove. Slične balonima služe za obeležavanje mesta ili kao platforma za takozvanu "drift-dekompresiju". Na najdubljem deko zastanku bova se kači za spool i ispaljuje na površinu. Ovo obezbedjuje da ronilac ima vizuelni orijentir i da površinski tim zna gde se ronilac nalazi. Ova tehnika se posebno uvežbava i izuzetno je opasna za neobučene ronioce!

 

Za složeniju komunikaciju pod vodom koriste se podvodne tablice odnosno sveske. U njih se beleže i svi unapred sračunati deko režimi i svi podaci koji ne mogu da se zapamte.

Od izuzetnog značaju su i alati za sečenje. Kod pećinskog ronjenja se uglavnom koriste mali izuzetno oštri noževi ili makaze. Ova sredstva se nalaze na pojasu gde su lako dostupni levom i desnom rukom. Za ronjenjena olupinama se mogu koristiti sredstva koja mogu seći i kablove ili žice.

 

 

Za transport sitnica na odelima levo i desno instalirani su džepovi. Oni su tolike veličine da se može uvući ruka sa rukavicom. Sadržaj džepa karabinima je vezan za elastičnu vrpcu, tako da stvari ne mogu da ispadnu.

 

 

OPREMA>

 
 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]