Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 

 

BOCE

U tehničkom i pećinskom ronjenju se uvek upotrebljavaju dve boce (dvobocnici) koje su povezane pomoću mosta na kome se nalazi ventil za izolaciju. Pomoću ovog ventila se u slučaju nužde boce mogu razdvojiti. Poželjno je da ventili imaju "duboki" 300 barski navoj i da je "most" sa radijalnim o-ringovima. Boce su povezane čeličnim šelnama i osovinama prišrafljene za ploču. "Čizme" se ne koriste jer pod vodom smetaju i u njima se stvara korozija. Na kopnu boce i onako treba da leže.

2 X 15L i 2 X 12L

Za ronjenje u hladnim vodama, na našoj geografskoj širini, upotrebljavaju se čelične boce. Veličine 2x12, 2x15, 2x18, 2x20L. U pećinskom ronjenju se češće upotrebljavaju menje boce 2x12 do max. 2x15, pošto je često neophodno nositi boce do udaljenih lokacija. Veće boce za manje ljude predstavljaju toliki teret da ih ne mogu podići. U koliko je neophodna veća količina gasa, nose se dodatne (stage) boce sa gasom koji se koristi na dnu. Za otvorenu vodu pogodnija je upotreba većih paketa, 2x18 ili 2x20 od nošenja velikog borja stage boca (bottom gas pored, deco gasa).

Kao rekreativna varijanta mogu se koristiti i mali dvobocnici sa izolacijom. Omiljeni su dvobocnici od 2x7l, a mogu se koristiti i mono boce sa 2 odvojena izvoda.

OPREMA>

 
 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]