Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 

 

ANALIZATORI

Odlika tehničkog ronjenja je da se roni sa gasnim mešavinama (a ne sa vazduhom).

Na osnovnom nitrox kursu, jedna od prvih stvari koja se uči, je da se nikad ne roni sa ne analiziranim gasom! Kako disanje neadekvatnog gasa za odredjenu dubinu, brzo može da ubije i najboljeg ronioca jasno je koliko je bitna tačna analiza. Uredjaji koji se za to koriste mere količinu (procenat) kiseonika u mešavini. Bilo da se radi o nitrox-u ili trimix-u meri se količina kiseonika. Tačnost današnjih instrumenata je za potrebe tehničkog ronjenja apsolutno dovoljna. Cena je tokom godina znatno pala, ali se ipak mora računati sa troškom redovne nabavke kiseoničke sonde (koja se troši bez obzira na upotrebu).

Za manipulaciju ovim uredjajima neophodno je proći odgovarajuću obuku, inače se ne može računati sa ispravnim merenjem. Samo mešanje gasa takodje predstavlja dodatan problem i može ga sprovesti samo visoko obučen kadar. Neželjene eksplozije požari ili trovanja (disanje loše izmešanog gasa) može predstavljati pretnju za život ronilaca i osoba u njihovoj okolini. Iz tog razloga ovaj posao se prepusta profesionalcima. U Tritonu obučen i sertifikovan personal sprovodi pripremu gasova. Pored toga svaki gas se pre upotrebe analizira i beleži.

Za pripremu trimix-a mogu se pored kiseoničkih analizatora koristiti i analizatori za helijum. Ove relativno retke i jako skupe naprave dostupne su samo specijalizovanim organizacijama. Triton raspolaže i ovim analizatorom i na taj način obezbedjuje udobnost i sigurnost pri mešanju raznih mešavina sa helijumom.

 

OPREMA>

 
 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]