Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca 


VRELO MLAVE


U martu ove godine ronilački tim "Tritona" odlučio je da poseti vrelo Mlave i ispita pećinski sistem iz koga ova reka izvire. Posle skupljanja podataka o već izvedenim zaronima na ovoj lokaciji, pristupili smo proceduri dobijanja odgovarajućih dozvola od strane raznih ministarstava.
U medjuvremenu kompletirali smo opremu i izradili strategiju oko zarona. Znajući da je penetracija izvršena do neke dubine vodenog stuba od 70-tak metara i da je usled nedostatka tehnologije (ronjenja na mešavine), bio onemogućen dalji prodor, odlučili smo se da ovaj zaron izvedemo sa mešavinama.
Konačno snabdeveni svim potrebnim gasovima 30.03.2003. krećemo ka Petrovcu. Posle kraće pauze u Žagubici (radi prijavljivanja MUP-u) stižemo na lokaciju.


Lokalni "obaveštajci"

 

Ispitali smo predeo i na licu mesta se raspitali o vrelu. Saznanje da je ono prilično aktivno više nas je uzbudilo, nego činjenica da je u njemu život izgubilo veći broj ronilaca.
Pristupili smo raspakivanju i opremanju prvog ronilačkog para, koji je imao zadatak da koristeći vazduh penetrira što dublje u pećinu i postavi dotle permanentnu liniju. Uz nju bi ronioci na TRIMIX brzo i bez gubitka vremena stigli do tačke od koje ronjenje na mešavine ima smisla.

     
     

Žika i Dejan opremljeni neophodnom opremom, kreću na zaron. Početak linije se vezuje za drvo na površini i posle par trenutaka oni nestaju u mutnoj vodi.

     
     
Posle 40 minuta izranjaju i podnose izveštaj. Ono čega smo se pribojavali obistinilo se. Vrelo je bili prilično aktivno, tako da je vidljivost na nekim mestima bila limitirana na ispod pola metra. Temperatura vode je iznosila 8 C, tako da su ronioci bili srećni što su poneli suva odela. Nemogucnost orijentacije u ovakvim uslovima još je više otežala poduhvat. U svakom slučaju uspeli su da razvuku liniju na dubinu od 30m i da penetriraju 60-70 metara u pećinu. Polazna osnova bila je postavljena. Vreme je da se iz kola izvuče ostala oprema.

     
     

Posle asembliranja opreme, provere deko rezima i brifinga krenuli smo na zaron. U površinskim vodama "vidljivosti" nije ni bilo. Vodena struja podigla je humus koji su prekrivene ivice okna. Posle desetak metara vidljivost se postepeno popravljala ali je struja postajala sve jača. Tunel je postajao sve uži, tako da je dalji napredak bio moguć samo povlačenjem po dnu.

     
     
     
Bojazan da je vrelo jako aktivno sve više je rasla. Posle dubine od 34 metra i penetracije pod brdo od nekih 70 metara tunel se odjednom završio. Grešku da se okrenem bočno struji načinio sam samo jednom. Nevidljiva ruka me je dohvatila i počela da kotrlja po stenju. Okrenut bočno, sa stage bocama za dekompresiju, bio sam suviše velika površina da se oduprem struji.
Kad sam uspeo da povratim ravnotežu, vidim Vlatka koji sve to zbunjeno gleda. Vraćamo se zadatku.
Tu je definitivno bio kraj tunela. Na dnu se nalazio šljunak (pre liči na tucanik) i ostatak nečije linije koja se misteriozno gubila u njemu. Pomisa da je neko ostao sa one strane linije navela nas je da se posvetimo našim deko režimima i polako počnemo sa izvlačenjem iz pećine.
Ponovo dolazimo do dela sa mutnom vodom i tu nemo vršimo dekompresiju. Na žalost zbog TRIMIXA (koji nam za ove dubine nije bio ni potreban) dekompresija se odužila. Polako je u nama počelo da raste razočaranje. Dalji izron i pakovanje opreme prošli su rutinski.
Uz topli čaj u lokalnom hotelu polako nam se vraća dobro raspoloženje i u glavi nam negde odzvanja da ne može svaka ekspedicija biti uspešna.
Čvrsto rešeni da se vratimo nekom drugom prilikom krećemo na dugo putovanje za Beograd.

Posle nekoliko meseci još jedna ekspedicija iz Beograda pokušala je da penetrira u vrelo i od njih saznajemo da ono i dalje toliko vode izbacuje da je penetracija nemoguća.


*Gore navedeni zaroni izvedeni su od strane profesijonalaca. Upozoravamo da se na ovoj lokaciji udavio veći broj ronilaca i kupača, pa čak i onih koji su pokušali da izvade unesrećene. Za pećinsko ronjenje neophodna je adekvatna oprema i obuka.

 

 

 

     

 

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]