Tehnicko ronjenje

Skola plivanja perajca
 

TRIMIX KURS Oktobar 2008.

Od 11.10. do 26.10.2008. održan je TRIMIX kurs. Za polaznike Branislava Pavlovića i Ivana Malagurskog ovo je trebala da bude kruna dugogodišnjeg mukotrpnog rada i zalaganja. Visoki standardi "Tritona" zahtevali su od polaznika i instruktora maksimum, tako da je grupa bila mala i "zatvorena". Na ovom nivou obuke "učenici i profesori" se već dobro znaju tako da se teorijski deo kursa često pretvarao u duge diskusije.

Obradjene su standardne teme fizika, fizijologija, psihologija i oprema. Poučeni dugogodišnjim iskustvom instruktori "Tritona" najviše pažnje su posvetili brzoj i efikasnoj dekompresiji, pravilnom izboru gasova kao i logističkim zahtevima koji se stavljaju pred ronioca prilikom višednevnih ekspedicija.

Po završetki teorijskog dela nastave usledio je test u kome su polaznici morali da pokažu adekvatan nivo teorijskog znanja kao i planiranje svih relevantnih činilaca (količine gasa, CNS, OTU, logistika izrona, back-up i dr.) za zarone do 120m sa upotrebom do 4 deko gasa.

Za vreme teorije, svaki drugi dan radjeni su trenažni zaroni u najtežim uslovima (mutna - plitka voda, najdeblja termalna protekcija, sa po 3 deko boce) i proveravale sve potrebne rutine. Još jednom se pokazalo da je od izuzetne važnosti dobra sistematika kurseva. U koliko se ne usavrše zadate tehnike na Deep Air Diver (Decompresion diver) ili AEANx kursu te deficitarne tehnike se reflektuju dalje i nije moguće ispuniti standarde kursa. Polaznici su na zadovoljstvo instruktora pokazali visok nivo znanja, obučenosti i utreniranosti.

Došao je i dan kada je trebalo zamešati gasove, spakovati opremu i krenuti na odredište gde će se uraditi praktični deo kursa.

Odluka je pala, odredište će biti Krupajsko vrelo. Učesnici kursa uradili su veliki broj zarona u ovoj pećini i odlično je poznavali. Roneći na vazduh polaznici su je upoznali do dubine od preko 70m. Na ovaj način uporedjenje sa zaronima na Trimix će biti očigledno.

Na vrelo smo stigli oko 17 h. Mrak je već pao. Užurbano smo raspakovali opremu i krenuli na opremanje za zaron.

Ponevši gasove u bocama koje su za ovaj zaron zamešane u Beogradu održali smo kratak brifing i nestrpljivo pošli na zaron.

Zaron za "zagrevanje" trajao je 60 min. i dostignuta je dubina od 51m. Pripremljena su sidrišta, ubačene sigurnosne boce, proverene arijane. Posle dekompresije smo umorni , ali zadovoljni izronili. Sledio je debriefing i neizbežno iznošenje prazne "ambalaže".

Imali smo još dovoljno snage da nešto pojedemo pre nego što sme spakovali u vreće za spavanje i utonuli u san o neispitanim dubinama.

Sledeća>>

[o nama]  [obuka]  [ekskurzije] [ekspedicije]   [trening]  [decija sekcija perajca]  [podvodna snimanja]  [kontakt]